A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mǣnan

Number of occurrences in corpus: 6

Christ and Satan 133b , / gnornende% cynn, || grundas mǣnan, / niðer under næssum; || hwī
Widsith 55a singan || and seċġan spell, / mǣnan fore meniġu || on medu-heall
Juliana 391b n glēda grīpe, || ġīehþu mǣnan, / þæt iċ ne meahte || mæġe
Juliana 712a t iċ wōpiġ sċeall / tēarum mǣnan. || Wæs ān tīd tō læt / þ
Beowulf 1067b sċōp / aefter medu-benċe || mǣnan sċolde / be Finnes eaforum, ||
Beowulf 3171b are% cwīðan || and% cyning% mǣnan, / word-ġiedd wrecan || and ymb