A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mǣndon

Number of occurrences in corpus: 5

Christ and Satan 384b de ġond wind-sele% || wordum mǣndon: / ‘Þis is strangliċ, || nū
Andreas 1157a ierm. || Hrēopon frīċċan, / mǣndon mete-lēaste, || mēðe stōd
Guthlac A 430a n bearwe. || Banan gnornodon, / mǣndon murnende || þæt% hīe manne
Beowulf 1149b aefter sǣ-sīðe, || sorĝe, mǣndon, / æt-witon wēana dæl; || ne
Beowulf 3149a || Hyġum unrōte / mōd-ċeare mǣndon, || mann-dryhtnes cwealm%; / swe