A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: nāwiht

Number of occurrences in corpus: 4

Riddles 11 5b re / nyttre fore. || Iċ þæs nāwiht wāt / þæt hēo swā ġe·mǣ
The Paris Psalter 134:17 3b oðrie, / and nose habbaþ, || nāwiht ġe·stincaþ. / / # / Handa hīe
The Paris Psalter 55:6 4b elċe hēo / for nāhwæðer || nāwiht hǣle; / on ierre þū folc ||
The Judgment Day II 202b arc-heard / wōp and wanung, || nāwiht elles; / ne biþ ðǣr an-sīen