A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: nūġīet

Number of occurrences in corpus: 5

Genesis A 1038a aðes brōĝan, / feorh-cwealm nū-ġīet, || þēah þū fram sċyle / fr
Andreas 814b inde menn. || Iċ wāt maniġ nū-ġīet / miċel mǣre spell || þe sē
The Paris Psalter 138:16 3b n iċ ā·rīse || and recene nū-ġīet / mid þē selfum eom, || ġif
The Paris Psalter 140:8 1a . / / # / For·þon min ġe·bedd nū-ġīet || bēcnum standeþ, / þæt hi
The Paris Psalter 91:13 1a cum || wēl ġe·blōwen. / / # / Nū-ġīet sindon maniġe || manna swel