A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: nihtġerīmes

Number of occurrences in corpus: 6

Genesis A 1193b wāt, / and niĝun-hund ēac || niht-ġe·rīmes, / wine frōd wintres, || þā h
Andreas 115a sōðe || seofon and twentiġ / niht-ġe·rīmes, || þæt þū of nīede mōst
Andreas 158a tiġ || þinġ ġe·hīeġdon / niht-ġe·rīmes; || wæs him nīed miċel / þæ
The Menologium 26a n-tīenum || swylt% þrōwode / niht-ġe·rīmes, || nerġendes þeġn, / Mathias
The Menologium 55a welċe ymb fēower and þrīe / niht-ġe·rīmes, || þætte nerġend sent / Apre
The Menologium 222a | Swelċe ymb eahta and twelf / niht-ġe·rīmes || þætte nerġend self / þr