A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: nimaþ

Number of occurrences in corpus: 4

Genesis A 1258b torn nīewiaþ || and him tō nimaþ / mæġeþ tō ġe·mæċġum |
The Seafarer 48a ĝu fundaþ / Bearwas blōstmum nimaþ, || byriġ fæġriaþ, / wangas
The Paris Psalter 64:8 2a || þīnne eġesan, / þe eard nimaþ || ūtan landes; / for þīnum
The Paris Psalter 68:7 4b timbrode, || ðǣr hīe eard nimaþ. / / # / Ne sċulon æt mē || ǣn