A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: rīċan

Number of occurrences in corpus: 4

Judith 11b īġende, || cōmon tō þǣm rīċan þēodne / fēran, folces rǣsw
The Metres of Boethius: Metre 24 59b d þā ofer·mōdan || ōðre rīċan / þe þis wērġe folc || wier
The Judgment Day II 74a iþ sċieppend God, / and þǣm rīċan frēan || riht ā·ġieldan. /
The Seasons for Fasting 52b rūna ġe·rǣdan || on þæs rīċan hofe, / heofona hēah-cininges,