A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: rūm

Number of occurrences in corpus: 8

Genesis B 519b weorþ on þīnum brēostum rūm, / wæstm þȳ wlitiġra. || Þ
Genesis A 1166a his tīd-dæġe / under rodera rūm || rīm wæs ġe·fylled. / Him
Genesis A 2557b e-lāc / rēðe ġe·rǣhton || rūm land wera. / Strūdende fȳr ||
Beowulf 2461b num; || þūhte him eall tō rūm, / wangas and wīċ-stede. || Sw
Beowulf 2690b on þone rōfan, || þā him rūm ā·ġeald, / hāt and heaðu-g
Judith 313b on innan, / rēocende hrǣw. || Rūm wæs tō nimanne / land-būendu
The Metres of Boethius: Metre 10 30a æs ne sċrīfeþ, / þonne him rūm for·lǣt || rodera wealdend,
Maxims II 37a d. || Duru sċeall on healle, / rūm reċedes mūþ. || Rand sċea