A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: rinca

Number of occurrences in corpus: 10

Andreas 967b d wæs ā·rǣred), || ðǣr rinca sum / of mīnre sīdan || swāt
Beowulf 412b e stande, / reċed sēlesta, || rinca ġe·hwelcum / īdel and unnytt
Beowulf 728b / Ġe·sēah hē on reċede || rinca maniġe, / swefan sibbe-ġe·dr
Judith 54a ōfra || him þȳ nēar hēte / rinca tō rūne ġe·ġangan. || H
Judith 338b m golde || and eall þæt sē rinca bealdor / swīþ-mōd sinċes
The Metres of Boethius: Metre 10 41b an rodor / of his right-ryne || rinca ǣniġ. / Hwā wāt nū þæs w
The Metres of Boethius: Metre 22 28b / rihtwīsnesse, || þēah nū rinca hwǣm / þæs līċ-haman || le
The Metres of Boethius: Metre 22 45a id ġe·sċēade, / þēah hine rinca hwelċ || rihtwīslīċe / aeft
The Metres of Boethius: Metre 27 25b æt wǣre rihtost, || þætte rinca ġe·hwelċ / ōðrum gulde ||
The Rune Poem 13b //R// rād biþ on reċede || rinca ġe·hwelcum / sēfte, and swī