A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sċrīðeþ

Number of occurrences in corpus: 5

Christ B 809b ecen rēada līeġ, || rēðe sċrīðeþ / ġond weorold wīde. || Wanga
The Riming Poem 45b ǣr on dæġe wæs dīere. || Sċrīðeþ nū dēop on fēore% / brand-ho
Riddles 35 7b æt mē hrūtende || hrīsel sċrīðeþ, / ne mec ohwōnan || sċeall ā
The Metres of Boethius: Metre 20 174b a, / and sēo sċīre sċell || sċrīðeþ ymb·ūtan / dōĝra ġe·hwel
The Metres of Boethius: Metre 28 16b / eall rūma rodor, || recene sċrīðeþ, / sūð-heald swīfeþ, || swif