A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sīnra

Number of occurrences in corpus: 8

Daniel 75b c-þēowum. / On·sende þā || sīnra þeġna / worn þæs weorodes |
Daniel 120b wæs. / Hēt þā tō·samne || sīnra lēoda / þā wiċċung-dōm ||
Andreas 663b folces mā / on sīþ-fæte, || sīnra lēoda, / nefne endleofane ||
Andreas 713b fene%, / an·līcnesse || engla sīnra / ġeseah, siĝora frēa, || on
Christ C 1037a le. || Sċeal on lēoht cuman / sīnra weorca wlite || and worda ġe
The Metres of Boethius: Metre 16 8a le || sēofunga ana% / iermþa sīnra%. || Þēah him eall sīe / þēs
The Metres of Boethius: Metre 26 70a ahte || manna ǣniġ / þeġna% sīnra || ðǣr mid wesan, / ac hīe f
The Metres of Boethius: Metre 9 56b pte / sware on þā swīeran || sīnra þeġna, / ealra þāra hæleþ