A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sacan

Number of occurrences in corpus: 5

Maxims I 28b a ġe·hwǣm || ymb ġe·dāl sacan / middan-ġeardes. || Metod ana
Juliana 206b nessum / wiþ þā sēlostan || sacan on·gunne, / and þā mildostan
Juliana 298b on searu-þancum || þæt hē sacan on·gann / wiþ þā ġe·coren
Beowulf 439b wiþ fēonde || and ymb feorh sacan, / lāþ wiþ lāðum; || ðǣr
Maxims II 53b lāþ wiþ lāðe || ymb land sacan, / synne stǣlan. || Ā sċeall