A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tēah

Number of occurrences in corpus: 7

Guthlac B 1271b en on innan. || Oroþ stundum tēah / mæġene mōdiġ, || him of m
Riddles 22 13a n tō lande, / swā hine oxa ne tēah || ne esna mæġen / ne fæt-he
Riddles 72 6b dde mec [] || oft iċ fēower tēah / swǣse brōðor, || þāra on
Beowulf 553b ·ġierwed. || Mē tō grunde tēah / fāh fēond-sċaða, || fæst
Beowulf 1051b id Bēow·ulfe || brim-lāde% tēah / on ðǣre medu-benċe || mā
Beowulf 1332b tol ǣse wlanc || eft-sīðas tēah, / fielle ġe·fæġnod%. || Hē
Judith 99b an / fæste be feaxe sīnum, || tēah hine folmum wiþ hire weard / b