A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tēara

Number of occurrences in corpus: 3

The Paris Psalter 79:5 3b dd? / Tyhst% ūs and fēdest || tēara hlāfe, / and ūs drincan ġief
The Paris Psalter 83:5 5a se sārĝan dene%, / ðǣr hīe tēara || tēonan cnyssaþ% / on þǣm
The Judgment Day II 79a || Hwȳ ne feormast þū / mid tēara ġīet || torne synne? / Hwȳ n