A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tīehþ

Number of occurrences in corpus: 5

Genesis B 581a e·spræc, || earĝra worda. / Tīehþ mē un·trīewþa, || cwiþ
Maxims I 185b eþ; || full oft mann wearnum tīehþ / earĝne, þæt hē elne for·
The Order of the World 53b re ġe·mǣre; || meaht forþ tīehþ / heofon-candelle || and holmas
Riddles 34 4b þ holdlīċe || and tō hām tīehþ, / wǣðeþ ġond weallas, || wy
Solomon and Saturn 190b , / nihtes nēðeþ, || cræfte tīehþ, / crīstnaþ and clǣnsaþ || c