A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: timbran

Number of occurrences in corpus: 5

Genesis A 1057b ǣm cnēo-māĝum || ċeastre timbran; / þæt wæs under wolcnum || w
Genesis A 1692a n || weall stǣnenne / up forþ timbran, || ac hīe earmlīċe / hēapum
The Phoenix 188b , / þonne on þām telĝum || timbran on·ġinneþ, / nest ġearwian.
The Paris Psalter 128:2 2b on / þā firenfullan || fācen timbran, / and hira unryht || eft ġe·l
The Metres of Boethius: Metre 7 12a mæġ ēac fīra nan / wīsdōm timbran || ðǣr ðǣr weorold-ġīts