A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wāðe

Number of occurrences in corpus: 6

Daniel 649a ġde || sīnum lēodum, / wīde wāðe || þe hē mid wild-dēorum
Daniel 662b þ, / wildra wǣr-genġa, || of wāðe cōm, / Nabochodonossor || of n
Andreas 593a ġe·fǣĝon, / wērġe aefter wāðe, || wiste þǣĝon, / menn on mo
Guthlac A 145a || Þonan sīþ tuĝon / wīde wāðe, || wuldre by·sċierede, / lyft
Riddles 1 11a | hēahum% meahtum / wrecen% on wāðe, || wīde sended; / hæbbe mē o
The Metres of Boethius: Metre 27 13b eġesliċ hunta, || abīþ on wāðe; / nille hē ǣniġ swæþ || ǣ