A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wǣt

Number of occurrences in corpus: 5

Riddles 25 11b earwaþ, / wīf wunden-locc. || Wǣt biþ þæt ēaġe.
The Metres of Boethius: Metre 20 74a cempan, || ċiele wiþ hǣtu, / wǣt wiþ dryĝum, || winnaþ hwæ
The Metres of Boethius: Metre 20 77a e || ċealda bā twā, / wæter wǣt and ċeald. || Wangas ymbe­
The Metres of Boethius: Metre 20 81a t hēo sīe wearm and ċeald, / wǣt wolcnes tīer, || winde ġe·
The Seasons for Fasting 85a ēatie, / þe mōt, ǣt, oþþe wǣt || ǣror þingan, / þæs þe