A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wiþstandan

Number of occurrences in corpus: 5

Guthlac B 994b flǣsċe be·fangen || fēore wiþ·standan, / rīcra ne hēanra, || ac hine
Juliana 651a al sċeall þȳ trumra / strang wiþ·standan || storma sċūrum, / leahtra
The Wanderer 15b e mæġ wēriġ-mōd || wyrde wiþ·standan, / nē sē hrēo hyġe || helpe
The Paris Psalter 75:5 5b f þū ierre bist, || āhwǣr wiþ·standan? / / # / Þonne þū of heofonum d
The Metres of Boethius: Metre 5 22b laþ mīnre lēohtan || lāre wiþ·standan / and þīn mōd-ġe·þanc ||