A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wucan

Number of occurrences in corpus: 9

Genesis A 1465a re eft || of cofan sended / ymb wucan wilde. || Sēo wīde flēah / o
Genesis A 1477a a ġīet sē ēadĝa wer / ymb wucan þriddan || wilde culufran / ā
Genesis A 2770a bēad metod, / wuldor-torht ymb wucan, || þæs þe hine on weorold /
The Menologium 15b hēr. || Swelċe ymb% fēower wucan / þætte Sol-mōnaþ || sīġe
The Menologium 87b lēafe. || Swelċe ymb frist wucan / būtan ānre niht || þætte
The Seasons for Fasting 48b hēawan / on ðǣre ǣrestan || wucan% lengtenes, / on þǣm mōnþe |
The Seasons for Fasting 58a ġe·lesen hafaþ / on ðǣre% wucan || þe aefter cumeþ% / þǣm s
The Seasons for Fasting 67a e || beorhtum sange / on ðǣre wucan || þe ǣror biþ / emnihtes d
The Seasons for Fasting 72a ten% ġe·lǣstan% / on ðǣre% wucan || þe biþ ǣror full / dryhtn