A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hwītan

Number of occurrences in corpus: 3

Genesis A 2732b ǣde, / ac him hyġe-tēonan || hwītan seolfre / dēope bēte. || Ne c
Christ C 1110a ifon || nīþ-hyċġende / þā hwītan handa || and þā hālĝan f
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 48a ȳ% runolan ātre, / wiþ þȳ hwītan ātre, || wiþ þȳ wedenan