A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: liġþ

Number of occurrences in corpus: 4

Daniel 562a ft on·fōn. / Swā þīn blǣd liġþ. || Swā sē bēam ġe·wēox,
Maxims I 99a and him sileþ wǣde nīewe, / liġþ him on lande || þæs his luf
The Metres of Boethius: Metre 16 12a westmest nū / ān īeġ-land liġþ || ūt on gārseċġ, / ðǣr n
The Metres of Boethius: Metre 20 279b tiġe stōw || þese weġ tō liġþ, / þe ealle tō || ā fundiaþ /