A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mēowlan

Number of occurrences in corpus: 3

Christ B 446a , || mæġþa weolman, / mǣrre mēowlan, || mund-hāls ġe·ċēas, / þ
Precepts 39a || on wīfes lufan, / fremdre mēowlan. || Þǣr biþ ā firena wēn,
Judith 261a | hæfde ġe·worden, / metodes mēowlan. || Mæġen nēalǣhte, / folc E