A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: seomaþ

Number of occurrences in corpus: 6

The Fates of the Apostles 121b cel ond mære || ond his miht seomaþ / ece ond edgiong || ofer ealle
Riddles 20 3b blēo-fāh, || swelċe beorht seomaþ% / wir ymb þone wæl-ġimm ||
The Phoenix 19b e ġe·wyrdan, || ac sē wang seomaþ / ēadiġ and ansund. || Is þ
Juliana 709a ēane. || //L// //F// bifaþ, / seomaþ sorh-ċeariġ. || Sār eall
Solomon and Saturn 209a bærneþ || bold-ġe·timbru, / seomaþ stēap and ġēap, || stīġe
Solomon and Saturn 247a and bærneþ || boldgetimbru / seomaþ steap and geap || stigeþ on