A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: þēaw

Number of occurrences in corpus: 12

Daniel 571b s wāst || būtan wild-dēora þēaw, / ac þū libbende || lange þr
Daniel 641b lone weard, || hæfde beteran þēaw, / lēohtran ġe·lēafan || in
Andreas 25b þā þēode. || Swelċ wæs þēaw hira / þæt hīe ǣġhwelcne |
Andreas 177b um. || Swā is ðǣre meniġu þēaw / þæt hīe uncūðra || ǣngu
The Whale 31b ealcum. || Swā biþ sċinna þēaw, / dēofla wīse, || þæt hīe
Guthlac A 419b licum, || swā biþ ġuĝuþe þēaw, / ðǣr þæs ealdres || eġesa
Guthlac A 566b e fōre, || swā biþ fēonda þēaw, / þonne hīe sōþfæstra || s
The Wanderer 12b biþ on eorle || in·drihten þēaw, / þæt hē his ferhþ-locan ||
Beowulf 178b ēod-þrēaum. || Swelċ wæs þēaw hira, / hǣðenra hiht; || hell
Beowulf 359b rēan; || cūðe hē duĝuþe þēaw. / Wulf·gār maðelode || tō h
Beowulf 1246b ræc-wudu þrymmliċ. || Wæs þēaw hira / þæt hīe oft wǣron ||
Beowulf 1940b . || Ne biþ swelċ cwēnliċ þēaw / idese tō efnanne, || þēah