A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: þiċġan

Number of occurrences in corpus: 9

The Fortunes of Men 61b nian wynn-daĝum || and welan þiċġan, / māðmas and medu-full || mǣ
The Fortunes of Men 81b fordes / fōtum sittan, || feoh þiċġan, / and ā snellīċe || snere wr
Guthlac A 125a þām þe his ġiefe willaþ / þiċġan tō þance || and him þās w
Guthlac A 483b en; / nē þæt ġe·þyldum || þiċġan woldon, / ac mec ierrunga || up
Riddles 91 10a onne min hālford wile / lāfe þiċġan || þāra þe hē of līfe h
Beowulf 736a ē mā mōste || manna cynnes / þiċġan ofer þā-niht. || Þrȳþ-sw
Beowulf 1010b ; / wolde self cyning || simble þiċġan. / Ne ġe·fræġen iċ þā mæ
The Paris Psalter 100:5 2b mid þǣm menn || mīnne mete þiċġan. / / # / Ofer ġe·lēaffulle% ||
The Seasons for Fasting 228b mæssan hafaþ, || mēðiġ þiċġan, / etan ostran ēac || and ōðe