A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: āwihte

Number of occurrences in corpus: 7

Andreas 800b ton þā ġe·lettan || lenġ āwihte / wuldor-cyninġes word || Ġe
Soul and Body I 74b dġe. || Ne sint þīne ǣhta ā·wihte / þe þū hēr on moldan || ma
Christ A 248b n / þæt fædren-cynn || fierr āwihte. / Þū þisne middan-ġeard ||
Christ A 343b æt hē ūs ne lǣte || lenġ āwihte / on þisse dēaþ-dene || ġe
Beowulf 1822b Ġif iċ þonne on eorðan || āwihte mæġ / þīnre mōd-lufan || m
Beowulf 2432b iċ him tō līfe || lāðra āwihte, / beorn on burgum, || þonne hi
The Paris Psalter 72:17 4a ·bīeġed, / swā iċ þæt be āwihte || ǣr ne wiste. / / # / Iċ eom