A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ēa

Number of occurrences in corpus: 5

Genesis A 232a s, || sēo wiþ þēodsċipe, / ēa in-flēde, || Assirie% be·l
Riddles 77 8b e siþþan / iteþ unsodene || ēa[].
The Paris Psalter 139:4 4b es þū mē lungre, || līfes ēa. / / # / Þā on hyġe þōhton, |
Durham 4a weaxen. || Weor ymb·eornad, / ēa ȳðum strange || and ðǣr i
Maxims II 30b ǣðe, / eald and eġesfull. || Ēa of dūne sċeall / flōd-græġ