A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġeþōhte

Number of occurrences in corpus: 9

Christ and Satan 186a ō-dǣdum fāh, / þæs þe iċ ġe·þōhte ā·drīfan || drihten of sel
Christ and Satan 315b ! Sē ā·wierĝda || wrāðe ġe·þōhte / þæt hē heofon-cyninge || h
Christ and Satan 370b lde. / Þā% Satanus || swearte ġe·þōhte / þæt hē wolde on heofonum |
The Wanderer 88b þisne weall-steall || wīse ġe·þōhte / and þis deorce% līf || dēo
The Paris Psalter 76:5 1b / Þā iċ ealde daĝas || eft ġe·þōhte, / hæfde mē ēċe ġēar || ea
The Judgment Day II 137b þæt sēo heorte || hearmes ġe·þōhte / oþþe sēo tunge || tō tēo
A Prayer 65a hwīle mid worde, / hwīle mid ġe·þōhte, || þearle sċyldiġ, / inwit-n
Metrical Charm 9: For Theft of Cattle 2a ahte Herod ūrne drihten. Iċ ġe·þōhte sancte Eadelenan || / and iċ
Metrical Charm 9: For Theft of Cattle 3a sancte Eadelenan || / and iċ ġe·þōhte Crīst on rōde ā·hangen; s