A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġehyċġan

Number of occurrences in corpus: 9

Christ and Satan 178a ðan hām. / Ne mæġ iċ þæt ġe·hyċġan || hū iċ in þǣm be·cōm%
Christ and Satan 193a hell nama. / For·þon sċeall ġe·hyċġan || hæleþa ǣghwelċ / þæt h
Christ and Satan 282a wamm-cwidum. / For·þon mæġ ġe·hyċġan, || sē þe his heorte dēah, /
The Order of the World 98a rōfre. / For·þon sċyle mann ġe·hyċġan || þæt hē metode hire; / ǣ
Guthlac A 47b tō þisse weorolde || wierpe ġe·hyċġan, / þæt hē ūs fǣġeran || ġ
The Gifts of Men 42b notora / folc-rǣdenne || forþ ġe·hyċġan, / ðǣr witena biþ || worn æt
The Metres of Boethius: Metre 15 9a stīepte. / Ne mæġ iċ þēah ġe·hyċġan || hwȳ him on hyġe þorfte /
The Metres of Boethius: Metre 19 17b t / heorotas and hinda? || Þū ġe·hyċġan meaht / þæt ġē willaþ þā
The Seasons for Fasting 128b ton þæt ġe·rȳne || rihte ġe·hyċġan, / þæt sē mǣra þeġn% || me