A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġemete

Number of occurrences in corpus: 8

Guthlac A 501a t-wist || ieldran hādes, / þe ġe·mete maniġe || ġond middan-ġear
Riddles 50 7b mæġeþ and mæċġas || mid ġe·mete rihte, / fēdaþ hine fæġere;
The Gifts of Men 25b full, / mann mōde swīþ || of ġe·mete hweorfe / and þonne for·hyċ
The Seafarer 111b yle manna ġe·hwelċ || mid ġe·mete healdan / wiþ lēofne and wiþ
Beowulf 779a Sċieldinga / þæt hit ā mid ġe·mete || manna ǣniġ, / betliċ% and
The Metres of Boethius: Metre 13 18b / Þēah nū on lande || lēon ġe·mete, / wynsume wiht || wēl ā·teme
Metrical Charm 11: A Journey Charm 31b ċ ġe·fære, || frīend iċ ġe·mete, / eall engla blǣd, || ēadġes
Metrical Charm 11: A Journey Charm 37b llum fēondum. || Frēond iċ ġe·mete wiþ, / þæt iċ on þæs% æl