A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġetrīeweþ

Number of occurrences in corpus: 5

Homiletic Fragment I 34b miltse mid māne, || mæġene ġe·trīeweþ, / ēhteþ ǣf-ēstra, || inwitt
The Paris Psalter 129:5 3b n min sāwol on þē || simle ġe·trīeweþ. / / # / Fram ðǣre mǣran || mor
The Paris Psalter 56:1 2b min sāwol on þē || swīðe ġe·trīeweþ, / and iċ on fæġerum sċuan |
The Paris Psalter 62:2 2b min flǣsċ on þē || fæste ġe·trīeweþ. / / # / On westenne || and on we
The Paris Psalter 62:8 3b n min sāwl on þē || sōðe ġe·trīeweþ%; / mē þīn sēo swīðre on·f