A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: beēode

Number of occurrences in corpus: 4

Juliana 208b lēodsċipe mid him || lange be·ēode.’ / Him þæt æðele mōd || unf
The Paris Psalter 118:23 5b þīne sōðe% word || snotor be·ēode. / / # / Mē wæs þīn ġe·witne
The Paris Psalter 119:5 5b / þe% mīne sāwle || swīðe be·ēode. / / # / Mid þǣm þe hīe sibbe
Psalm 50 66b nd iċ selfa ēac || siþþan be·ēode. / Ac þū, selfa God, || sōþ