A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: blōdiġ

Number of occurrences in corpus: 6

Andreas 1473b e, / ne bān ġe·brocen, || ne blōdiġ wund / līċe% ġe·lenge, || n
The Fortunes of Men 35a þæt sāwol-hord, / bān-cofa blōdiġ, || ā·brocen weorðeþ. / Þǣ
Guthlac A 698b sīe him bānes bryċe || nē blōdiġ wund, / līċes lǣla || ne lā
Beowulf 448a if mec dēaþ nimeþ. / Bireþ blōdiġ wæl, || byrġan þenċeþ, / e
Judith 126b here-wǣðan || hēafod swā blōdiġ / on þǣm fǣtelse || þe hire
Judith 174b ðan / and hit tō bīecþe || blōdiġ æt-īewan / þǣm burĝ-lēodu