A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cēne

Number of occurrences in corpus: 7

Andreas 1204a ġeatum || wīġend þrungon, / cēne under cumblum, || corðre mi
Andreas 1578a -hliðu. || Stōp ūt hræðe / cēne collen-ferhþ, || carc-ærn
Maxims I 58a nne mid ġe·sīðum healdaþ / cēne menn ġe·cynde rīċe. || Cy
Judith 332a guman || þrymme ġe·ēodon, / cēne under cumblum || on% camp-wī
The Metres of Boethius: Metre 10 51a ð-wita || ǣlċes þinġes, / cēne and cræftiġ, || þǣm wæs
The Battle of Maldon 215b nn; / nū mæġ cunnian || hwā cēne sīe. / Iċ wille mīne æðelu
The Battle of Maldon 283b ōðer / clufon cellod bord, || cēne hīe weredon; / bærst bordes l