A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: canst

Number of occurrences in corpus: 11

Genesis A 916b olcnum. || Nū þū wāst and canst, / lāþ lēod-sċaða, || hū%
Andreas 68a ā þā dumban neat. / Þū ana canst || ealra ġe·hygdu, / metod ma
Andreas 508b les andsware. || Ǣġhwelċes canst / worda for weorolde || wīsli
Andreas 1282b ill-ġiefa. || þū wāst and canst / ānra ġe·hwelċes || earfo
Guthlac B 1045b s ġeorn. || Nū þū ġearwe canst / lima līf-ġe·dāl; || lang
Guthlac B 1377b e·þeahte. || Nū þū ǣdre canst / sīþ-fæt mīnne. || Iċ sċ
Riddles 36 12b ite. || Þū wāst, ġif þū canst, / tō ġe·seċġanne, || þæt
Resignation 25b lle / tō cunnunge. || Nū þū canst on mec / firen-dǣda fela, || f
Beowulf 1377b þē ānum. || Eard ġīet ne canst, / frecne stōwe, || ðǣr þū
The Paris Psalter 138:11 3a settest || swelċe, drihten; / canst mīne ǣdre || ealle ġearwe,
The Creed 8a est, / and þū% þā% meniġu% canst || mǣrra tungla. / Iċ on sunu