A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: clipaþ

Number of occurrences in corpus: 5

Genesis A 1013a nne, || and his blōd tō mē / clipaþ and ċīeġeþ. || Þū þæs
Christ and Satan 34a rod || for·sċrifen hæfde%! / Clipaþ% þonne sē ealda% || ūt of h
Christ and Satan 615b ran hond / cyning æl-wihta, || clipaþ ofer ealle: / ‘Ġē sind will
Soul and Body I 15a an wille, || weoroda drihten. / Clipaþ þonne swā ċēarfull || ċe
Soul and Body II 15a ehtiġ god, || ende weorolde. / Clipaþ þonne swā ċēarfull || ċe