A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cwic

Number of occurrences in corpus: 8

Genesis A 1210a and hira aldor samod. / Ac hē cwic ġe·wāt || mid cyning engla
Christ B 590a | þæt nū manna ġe·hwelċ / cwic þendan hēr wunaþ%, || ġe
Christ C 1030b hwelċ / fore Crīstes cyme || cwic ā·rīsan, / lēoðum on·fōn
Riddles 73 4b re ġe·cynde || þe iċ ǣr cwic be·hēold, / on·wendan mīne
The Paris Psalter 104:8 4b ealdan, / ðǣre cnēo-risse || cwic sē þe lifde. / / # / Þæt hē
The Paris Psalter 118:57 3b wide cynnlīċe, || þæt iċ cwic wille / þīne ǣ healdan || el
The Paris Psalter 118:157 3a || þe min ēhton; / nolde iċ cwic ǣfre || swā þēah hwæðer
Metrical Charm 6: For Delayed Birth 12a ·fele þæt þæt bearn sīe cwic, gā || / þonne tō ċiriċan,