A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: fǣhþu

Number of occurrences in corpus: 8

Andreas 1386b þ on flēame || sē þe þā fǣhþu ġō / wiþ god ġāra || grymm
Christ A 368b fre feasċeafte, || þēah we fǣhþu wiþ þeċ / þurh firena lust
Maxims I 192a s hwǣr ā·rǣd. || / Wearð% fǣhþu fīra cynne, || siþþan fur
The Wife's Lament 26b nēah / mīnes fela-lēofan || fǣhþu drēoĝan. / Hēt mec man wunia
The Husband's Message 19b rēondsċipe fremman. || Hine fǣhþu ā·drāf / of siġe-þēode; |
Beowulf 2999a ylde tō wedde. / Þæt is sēo fǣhþu || and sē fēondsċipe, / wæl
Solomon and Saturn 239b ðe, / eallra firena fruma, || fǣhþu mōdor, / wēana wyrt-wela, ||
Solomon and Saturn 244b o þurh firena ġe·flitu || fǣhþu ne tȳdre’. / ‘Nolde gād