A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: for­þǣm

Number of occurrences in corpus: 6

Exodus 508a s || dēop lēan ġe·sċōd, / for­·þǣm þæs herġes || hām eft ne
Daniel 225b n / tō cwale cnihta fēorum || for­·þǣm þe hīe his cræftas on·sō
The Metres of Boethius: Metre 19 8b na nan / þider ne sēċeþ, || for·­þǣm hit ðǣr ne wexþ, / ne on wī
The Metres of Boethius: Metre 20 39a ru ǣniġ || æl-cræftiġre, / for­·Þǣm þū eall-gōd || ānes ġe·
The Metres of Boethius: Metre 25 61b de. / Nis þæt nan wunder, || for·­þǣm hīe willaþ hīe / þǣm unþ
The Metres of Boethius: Metre 8 12a ht-guman || dīerost lǣtaþ. / For­·þǣm hira nǣniġ || næs þā ġ