A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: fulwihtes

Number of occurrences in corpus: 5

Christ and Satan 544b lēt; / fēollon tō foldan || fulwihtes bæðe. / Fæġer wæs þæt an
Andreas 1640b oldon, / on·fōn framlīċe || fulwihtes bæþ / drihtne tō willan || a
Elene 52b n / on·fēng aefter fierste || fulwihtes bæþ, / lēohtne ġe·lēafan.
Elene 595b fēng / aefter frist-mearce || fulwihtes bæþ, / and ġe·clǣnsod wear
The Seasons for Fasting 155a pan lēt || dēorum þwēale, / fulwihtes bæðe%, || firena be·dǣled