A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: grōwan

Number of occurrences in corpus: 6

Maxims I 72a , || fȳr wudu meltan, / eorðe grōwan, || īs bryċġian, / wæter hel
Riddles 34 9b orhte blīcan, || blōwan and grōwan.
The Paris Psalter 106:36 2b on, / sǣde sāwan, || siþþan grōwan% / lungre land hira || ā·loden
The Metres of Boethius: Metre 11 57a þe nū wunian sċeall, / wyrta grōwan, || leaf grēnian, / þæt on h
The Metres of Boethius: Metre 22 42b mid / gōdre lāre, || ġif hit grōwan sċeall. / Hū mæġ ǣniġ man
Solomon and Saturn 279a his hyġe wille%; / grǣdiġ% grōwan || on Godes willan, / murnan me