A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hāl

Number of occurrences in corpus: 8

Andreas 914a ealdor: / ‘Wes þū, Andreas, hāl, || mid þās will-ġe·dryht,
Andreas 1470a ōf, || sæġde metode þanc, / hāl of hæfte || heardra wīta. / N
Maxims I 105a eorðe, / hām cymeþ, ġif hē hāl leofaþ, || nefne him holm ġ
Beowulf 300b iþ / þæt þone hilde-rǣs || hāl ġe·dīġeþ.’ / Ġe·witon
Beowulf 407a ): / ‘Wes þū, Hrōð·gār, hāl. || Iċ eom Hyġe·lāces / mǣ
Beowulf 1974a libbende cōm, / heaðu-lāces hāl || tō hofe gangan. / Hræðe w
The Paris Psalter 118:117 2b ; || þonne bēo iċ fæġere hāl, / and iċ þīne sōþfæstnyss
The Metres of Boethius: Metre 20 261a drihten god, / ġe þā ēaĝan hāl || ūres mōdes, / þæt we hī