A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hǣlde

Number of occurrences in corpus: 4

Guthlac B 928b rfe, / hæleþ hyġe-ġomre, || hǣlde bū tū / līċ and sāwle, ||
The Paris Psalter 106:19 2b urh þæt hīe hrǣdlīċe || hǣlde wǣron / and of hira for·wyrde
The Paris Psalter 137:7 6b mē þīn swīðre || snēome hǣlde. / / # / Dryhten for mē || dōme
The Paris Psalter 68:31 3b yhtnes, / sē mē holdlīċe || hǣlde sōna. / / # / Nū iċ naman dryh