A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: huneġe

Number of occurrences in corpus: 4

Riddles 40 59b ū bēo-brēad || blende mid huneġe; / swelċe iċ eom wrāðre ||
The Paris Psalter 118:103 4b rihten; / hit is hāl-wende, || huneġe miċele / and bēo-brēade || b
The Paris Psalter 80:15 2a mid fætre lynde, / hwǣte and huneġe, || þæt him hāliġ god / seal
The Metres of Boethius: Metre 8 23a | menġan cūðe, / wæter wiþ huneġe, || ne hira wǣda þon mā / seo