A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: inngang

Number of occurrences in corpus: 6

Christ A 308a ġe·staðolad wæs / æðeliċ inn-gang. || Eall wæs ġe·bunden / dēo
Guthlac A 562a cwale || sēċan on·ġinnaþ / inn-gang ǣrest || on þæt atole hūs
Guthlac B 993a an tīd || sōna on·tȳneþ, / inn-gang ġe·openaþ. || Ne mæġ ǣn
Juliana 403a an; || biþ sē torr þȳrel, / inn-gang ġe·openod, || þonne iċ ǣ
The Paris Psalter 117:19 3b ste on þā duru || sēċaþ inn-gang. / / # / Iċ þē andette, || ēċ
Solomon and Saturn 16b allende / þurh attres oroþ || inn-gang rȳmaþ. / Ġīet his sweord s