A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mæċġa

Number of occurrences in corpus: 5

Christ and Satan 333b rist-bitung% || and gnornung% mæċġa. / Nabbaþ hē% tō hyhte || nem
Andreas 772a on-cwide || twēoġende mōd, / mæċġa mis-ġe·hyġd || morðre be
The Fortunes of Men 52a þurh byreles hand / medu-ĝāl mæċġa; || þonne hē ġe·met ne can
Maxims I 151a f sē grǣġa, / morðor-cwealm mæċġa, || ac hit ā māre wille. / Wr
The Capture of the Five Boroughs 2a nd cyning, || Engla þēoden, / mæċġa% mundbora, || Myrce ġe·eode,