A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mōst

Number of occurrences in corpus: 10

Genesis A 2149b a rīċes%. || Ac þū selfa% mōst heonan / hūðe lǣdan, || þe
Genesis A 2259b ase, || ac þū þīn āĝen mōst / mennen ā·têon, || swā þ
Genesis A 2482b nde%. || Wilt þū, ġif þū mōst, / wesan ūser hēr || ealdor-d
Andreas 105b tȳned. || Þǣr þū tīres mōst, / tō wīdan fēore || willan b
Andreas 115b mes, || þæt þū of nīede mōst, / sorĝum ġe·swenċed, || si
Guthlac A 6a im godes ǣrende: / ‘Nū þū mōst fēran || þider þū fundode
Beowulf 1671b te, || þæt þū on Heorote mōst / sorĝlēas swefan || mid þī
The Metres of Boethius: Metre 24 56a rðeþ / þæt þū wilt oþþe mōst || weorolde þīestre / eft fan
The Metres of Boethius: Metre 5 29b tan, / weorold-earfoþa, || ne mōst þū wesan for þǣm / ealles t
The Battle of Maldon 30b n þē seċġan || þæt þū mōst sendan hræðe / bēaĝas wiþ