A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mǣġ

Number of occurrences in corpus: 32

Genesis A 895b ene?’ || Him þā frēolicu mǣġ, / ides ǣwisċ-mōd || andswaro
Genesis A 1053b feorr, || ðǣr him frēolicu mǣġ, / ides aefter æðelum || eafor
Genesis A 2012b n / ūt mid ǣhtum || Abrahames mǣġ / of Sōdoma byrġ. || Wē þæ
Genesis A 2047b a folc-ġe·trume%; / wolde his mǣġ hūru, / Lōth ā·linnan || of
Genesis A 2402b leġdon, || him wæs Lōthes% mǣġ / selfa on ġe·siþþe || oþ
Genesis A 2500b sunu āĝe || oþþe swǣsne mǣġ, / oþþe on þissum folcum || f
Genesis A 2535b . / Þā ōnette || Abrahames mǣġ / tō þǣm fæstenne. || Fēð
Genesis A 2590a mannan. || Lōth ġe·nerede, / mǣġ þæs ōðres, || þā sēo m
Genesis A 2731a || þæt þū flett-paðas%, / mǣġ ælf-sċīenu, || mīne trǣd
Genesis A 2782b don. || Þā cwæþ dryhtlicu mǣġ, / brȳd tō beorne: || ‘For·
Genesis A 2869b wēġen / menn mid sīðian. || Mǣġ wæs his āĝen þridda / and h
Elene 330b d / on cyne-stōle || cāseres mǣġ, / ġeatoliċ gūþ-cwen || gold
Christ A 165a Ioseph min, || Iacobes bearn, / mǣġ Dauides, || mǣran cininges, /
Riddles 9 9a acen gǣste. / Mec sēo friðe mǣġ || fēdde siþþan, / oþ·þæ
Beowulf 408a āl. || Iċ eom Hyġe·lāces / mǣġ and maĝu-þeġn; || hæbbe i
Beowulf 468a Heoru·gār dēad, / min ieldra mǣġ || unlibbende, / bearn Healf·d
Beowulf 758b Ġe·munde þā sē gōda, || mǣġ Hyġe·lāces, / ǣfen-sprǣċe
Beowulf 813b olde%, / ac hine sē mōdĝa || mǣġ Hyġe·lāces / hæfde be handa
Beowulf 914a . || Hē ðǣr eallum wearþ, / mǣġ Hyġe·lāces, || manna cynne
Beowulf 1339b mān-sċaða, || wolde hire mǣġ wrecan, / ġe feorr hafaþ || f
Beowulf 1530b læt, / mǣrþa ġe·myndiġ || mǣġ Hyġe·lāces. / Wearp þā wun
Beowulf 1944b on·hōhsnode% || Hemminges% mǣġ; / ealu-drincende || ōðer sæ
Beowulf 1961b um tō helpe, || Hemminġes% mǣġ, / nefa Gār·mundes, || nīða
Beowulf 1978a sē þā sæċċe ġe·næs, / mǣġ wiþ mǣġe, || siþþan mann
Beowulf 2166b a and mādma. || Swā sċeall mǣġ dôn, / nealles inwitt-nett ||
Beowulf 2439b / miste mierċelses || and his mǣġ of·sċēat, / brōðor ōðern
Beowulf 2604a -wiĝa, || lēod Sċielfinga, / mǣġ Ælf·heres; || ġe·seah his
Beowulf 2982b ā wǣron maniġe || þe his mǣġ wriðon, / recene ā·rǣrdon,
The Battle of Maldon 5a ġe gōdum. / Þā% þæt Offan mǣġ || ǣrest on·funde, / þæt s
The Battle of Maldon 114a te ġe·cēas, / Byrht·nōðes mǣġ; || hē mid billum wearþ, / his
The Battle of Maldon 224a mǣst; / hē wæs ǣgðer% min mǣġ || and min hālford.’ / Þā
The Battle of Maldon 287a ðan fēoll, / and ðǣr Gaddes mǣġ || grund ġe·sōhte. / Hræðe