A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mǣnaþ

Number of occurrences in corpus: 4

Andreas 1665b āþ ġōmriende, || ġiehþu mǣnaþ / weras wīf samod. || Hira wō
Christ A 90b / and ġōmrende || ġīehþum mǣnaþ, / sunu Solimæ% || samod his do
The Fortunes of Men 57a lf-cwale || seċġas nemnaþ, / mǣnaþ mid mūðe || medu-ĝāles ġ
Maxims I 65a e·līhþ, / hæleþ hīe hospe mǣnaþ, || oft hire hlēor ā·brēo